Archiclima sygnatariuszem kodeksu dobrych praktyk

Deklaracja o stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”.

6 kwietnia 2023 roku Arkadiusz Primus prezes Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, podmiotu realizującego projekt LIFE Archiclima, podpisał w imieniu reprezentowanych przez siebie podmiotów ważny dla profilu działalności Archiclimy dokument. Deklaracja stosowania zasad Kodeksu jest dobrowolna i zbieżna z naszymi założeniami projektowymi w zakresie stosowania roślin w rozwiązaniach z zakresu zielonej infrastruktury. Natomiast odbiorcom naszych usług i wszystkim innym osobom czującym odpowiedzialność za otoczenie dostarcza wskazówek dotyczących tego, jak postępować z uprawianymi i stosowanymi w nasadzeniach roślinami obcego pochodzenia, aby ograniczyć ich przenikanie do siedlisk naturalnych i półnaturalnych. Więcej informacji o Kodeksie znajdą Państwo TUTAJ