Galeria Amber jest kolejnym obiektem, w którym realizujemy założenia Archiclimy.

Zlokalizowana w Kaliszu galeria handlowa, jest kolejnym obiektem objętym programem LIFE Archiclima w celu jej adaptacji do zmian klimatu i mitygacji wpływu na otoczenie. W czwartek, 18 maja, zespół projektantów LIFE Archiclima spotkał się z przedstawicielem Galerii Amber. Terenowe spotkanie odbyło się w miłej i konstruktywnej atmosferze. Oprowadzający i oprowadzani zaglądali wszędzie gdzie adaptacja jest możliwa i wszędzie gdzie jest konieczna. Nie ominięto przy tym dachów, podziemi, ekranów dźwiękochłonnych, strefy wejściowej. Wizja lokalna jest kolejnym, po wywiadzie i analizie dokumentacji, źródłem informacji na temat obiektu. Teraz czas na następny etap Archiclima Planning… Wkrótce podzielimy się z Państwem rezultatami.