Inwentaryzacja w Galerii Solnej

Galeria Solna w Inowrocławiu to kolejny obiekt, który obejmujemy działaniami naszego projektu. Dzień przeglądu otoczenia przyrodniczego przypadł na pierwszy dzień śnieżny. To dość osobliwe okoliczności jednak nie stojące na przeszkodzie do zrealizowania niezbędnego zakresu inwentaryzacji i wskazania obszarów potencjalnych interwencji dla podniesienia jakości zieleni towarzyszącej. Lubimy takie wyzwania.