Ostatnie miejsca w projekcie Archiclima

Proces rekrutacji obiektów do projektu LIFE Archiclima dobiega końca. Zostało kilka ostatnich miejsc. Zależy nam na tym, aby przeznaczyć je dla podmiotów szczególnie świadomych klimatycznie, dla których oczywiste są korzyści płynące ze zwiększania rezyliencji (odporności) architektury. Chcemy, aby te miejsca trafiły do tych, którzy już dzisiaj są gotowi na wprowadzenie przyrody w otoczeniu swoich obiektów i zależy im na tym, aby zrobić to mądrze.

Od 2021 roku zespół LIFE Archiclima wspiera właścicieli i zarządców dużych obiektów w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności. Współpracujemy z liderami w branży centrów handlowych i portów lotniczych. Mamy możliwość włączania do projektu obiektów z różnych branż. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej (LIFE) oraz NFOŚiGW udział w projekcie LIFE Archiclima jest bezpłatny dla każdego obiektu, który spełnia kryteria selekcji. W sumie projekt przewiduje wsparcie dla 32 obiektów.

Zapraszamy do kontaktu.