Podsumowanie konferencji Stormwater Poland 2022

„W dobie kryzysu klimatycznego odpuszczamy przekonanie, że możemy kontrolować każdy element środowiska i zaczynamy ufać, że procesy, które zachodzą w biosferze mają swoją wewnętrzną mądrość i ingerencja człowieka może powodować więcej szkody niż pożytku” mówi Łukasz Łapiński (manager projektu LIFE Archiclima) w spocie podsumowującym konferencję Stormwater Poland 2022.