Rozpoczęto budowę zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima

Realizacja zielonej inwestycji na terenie Portu Lotniczego Katowice wkracza w kolejną fazę.

6 października 2023 r. Górnośląskie Towarzystwa Lotnicze SA podpisało umowę z generalnym wykonawcą tej inwestycji, spółką Probuild Services z Myszkowa. Podwykonawcą odpowiedzialnym za zieleń jest katowicka spółka Calla. Demonstracja rozwiązań Archiclima to ważny krok w adaptowaniu lotniska do zmian klimatu. Inwestycja ma przełomowe znaczenie dla wsparcia różnorodności biologicznej w otoczeniu lotniska. Przy okazji wniesie znaczący wkład dla komfortu podróżnych.

Adaptacja otoczenia Portu Lotniczego Katowice prowadzona jest w ramach projektu LIFE Archiclima. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a realizowany przez konsorcjum – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Investeko SA, Investeko Serwis i Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Współpraca spółek owocuje nowoczesnym i funkcjonalnym zazielenieniem terenu przed terminalami pasażerskimi Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. W mijającym roku opracowana została koncepcja i projekt zmian, który dotyczy w szczególności nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych znajdujących się bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi. W ich miejsce pojawią się ogrody deszczowe i łąki nawiązujące do składu gatunkowego terenów okalających lotnisko. Zabieg ten pozwoli na retencję wód opadowych w miejscu opadu. Dodatkowo poprawi się wilgotność, czystość i temperatura powietrza, co wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowania przez ludzi. Poprawa warunków siedliskowych wspomoże różnorodność biologiczną w powrocie do stanu sprzed założenia portu lotniczego. Przed Terminalem C powstanie zielona ściana z pnączy. Zastosowane rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions) mają na celu zwiększenie rezyliencji (odporności) na zmiany klimatu w obliczu nasilających się ryzyk np. fal upałów czy deszczy nawalnych. Dzięki retencji, obniżeniu stresu termicznego i wzrostowi bioróżnorodności, zwiększone zostanie bezpieczeństwo i komfort pasażerów.

Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., dostrzega zalety jakie niesie przyroda dla osób podróżujących z i do Katowice Airport:

– Od wielu lat przygotowując projekty inwestycyjne w Katowice Airport zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. W najbliższych latach temu zagadnieniu poświęcimy jeszcze większą uwagę, dlatego nawiązaliśmy współpracę ze spółką Investeko. Chcemy, żeby przestrzeń przed infrastrukturą terminalową pyrzowickiego lotniska była jeszcze przyjaźniejsza dla pasażerów i optymalnie przygotowana na gwałtowane zjawiska atmosferyczne, stąd decyzja o zmianie jej aranżacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na przyrodzie.

Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie ma potwierdzony dobroczynny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi poprzez m.in. lepszą jakość powietrza, redukcję miejskich wysp ciepła, zwiększenie ilości miejsc relaksu, wypoczynku, spotkań towarzyskich i różnorodnych aktywności – mówi Łukasz Łapiński, manager projektu LIFE Archiclima. W dobie powszechnej „betonozy”, Archiclima reprezentuje podejście całkowicie odwrotne. To wielowymiarowy program przywracania natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj ich najbardziej brakuje. Działania w tym zakresie są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców miast, użytkowników obiektów i świadomych konsumentów. Znacząco wzmacniają wizerunek firm, które stosują je w swoich przestrzeniach. Tę ideę obrazują słowa „NATURA WIE LEPIEJ”.

Generalny wykonawca odpowiedzialny za realizację robót to spółka Probuild Services z Myszkowa. Podwykonawcą w zakresie nasadzeń zieleni jest katowicka spółka Calla. Probuild to marka znana głównie z realizacji mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego i budynków usługowych. Calla należy do wiodących marek działających w obszarze architektury krajobrazu, ogrodnictwa i aranżacji zieleni.

Archiclima to nie tylko inwestycja budowlana w Katowice Airport. To szeroki, multidyscyplinarny program, którego celem jest wzrost rezyliencji (odporności) na zmiany klimatu w dziesiątkach dużych obiektów w UE z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Realizacja w Porcie Lotniczym Katowice ma na celu zademonstrowanie zarządcom nieruchomości, że inwestycja w rozwiązania oparte na przyrodzie to dzisiaj standard, który nie tylko jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu i wymagania Taksonomii UE, ale także skutecznie wpływa na atrakcyjność przestrzeni dla użytkowników. LIFE Archiclima, to w skali Europy projekt nowatorski pod względem zakresu i rozciągłości przedsięwzięcia. Obejmuje wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. W ramach projektu przewidziano kompleksowe oceny przystosowania istniejących obiektów do zmian klimatu oraz określenie obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji istniejącej infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Zwieńczeniem pracy nad każdym obiektem jest plan adaptacji „szyty na miarę”. Zawiera on projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat. Dodatkowo przewidziano działania edukacyjne i informacyjne skierowane do użytkowników każdego z obiektów.

Wdrożenie Archiclimy w Katowice Airport ma pokazać, że w dobie zmian klimatu betonoza jest zjawiskiem całkowicie passé a przyszłością naszych miast jest docenianie i wspieranie rodzimej przyrody w każdym dostępnym miejscu.