Spotkanie z cyklu „Lepsze miasta”

Fundacja Kwietna, której cele statutowe zgodne są z biocenotycznymi założeniami Archiclimy, zaprosiła Communication Managera projektu do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu cyklu „Lepsze miasta”. Witold Szwedkowski opowiedział o trzecim krajobrazie i jego roli w miastach. Witold szwedkowski oprócz zaangażowania w realizację Archiclimy jest założycielem ruchu Miejska Partyzantka Ogrodnicza, a także inicjatorem takich działań jak #OgólnopolskieWstrzymanieKosiarek.

Cykl webinariów „Lepsze miasta” dedykowany jest urzędnikom miejskim, architektom, architektom krajobrazu, lokalnym działaczom, aktywistom i wszystkim, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jakie konkretne, sprawdzone rozwiązania mogą przyczyniać się do ochrony miejskiej przyrody. Webinarium było okazją by przybliżyć dobre praktyki, które inspirują nas do działania i do których przykładamy nasze projekty i realizacje w Archiclimie.