Zespół Archiclimy na konferencji WAK2022 Ecosytem Based Design

W minionym tygodniu Witold Szwedkowski (communication manager) oraz Oleh Bykh (landscape designer) uczestniczyli w WAK2022 ECOSYSTEM BASED DESIGN – ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego

Podczas tej konferencji o charakterze szkoleniowym mieliśmy okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami branży:

  • ze zrealizowanymi w Trójmieście aranżacjami terenów zieleni w oparciu nature-based solutions, a projektowanymi przez Rayss Group na osiedlach Idea, Beauforta i Zielony Południk,
  • z koncepcją ogrodów biocenotycznych, którą podczas praktycznych warsztatów przybliżyli pracownicy firmy Łąki kwietne,
  • z doświadczeniami festiwalu ogrodów In Garden, który w Lublinie organizuje Fundacja Krajobrazy,
  • z korzyściami zakładania „lasów kieszonkowych” (ang. „tiny forests”) wyniesionymi z europejskiej praktyki dra Victora Baumera, Earthwatch Europe,
  • z konstrukcjami biotechnicznymi (czyli wykorzystującymi genetyczną sprawność biotechniczną roślin), Polskie Towarzystwo Dendrologiczne,
  • a nawet z zapowiedzianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujednoliceniem pojęcia „podatności na zmiany klimatu”, które wraz z innymi dotychczas używanymi zwrotami znajdą się w projektowanej specustawie o zapobieganiu zmian klimatycznych.