Wdrożenia
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie parkingu przed terminalami
pasażerskimi obejmuje zmianę do 2260m2 powierzchni utwardzonych na ogrody deszczowe i łąki
kwietne bez zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. W ramach inwestycji, planowanej na rok 2023
powstaną również zielone ściany z pnączy i pergole nad przejściami dla pieszych.

Galeria Solna Inowrocław

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Galerii Solnej w Inowrocławiu obejmuje wprowadzenie rozszczelnienia pasaży pieszych oraz zewnętrznej strefy gastronomicznej. Wraz z nowymi terenami zieleni wprowadzone zostaną nasadzenia zieleni wysokiej powodujące zacienienie oraz stworzenie nowych miejsc odpoczynku dla użytkowników. Zaprojektowane zostały 124 drzewa wysokie oraz 477 krzewów. Elewacje frontowe zacieniono ścianami z pnączy o powierzchni… View Article

Galeria Olimpia Bełchatów

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Galerii Olimpia Bełchatów obejmuje wprowadzenie ogrodów deszczowych o pojemności 135 m3, 34 sztuk drzew wysokich oraz 57 krzewów na parkingu, zielonych ściany z pnączy o powierzchni 1411 m2, terenów zieleni wzbogaconych gatunkowo na 1606m2 oraz zbiornika retencyjnego na wodę deszczową. Wykonaliśmy analizę możliwości wykonania zielonego dachu ekstensywnego … View Article

Futura Park / Factory Kraków

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Futura Park / Factory Kraków obejmuje wprowadzenie ogrodów deszczowych o pojemności 112m3, 57 sztuk drzew wysokich na parkingu, zielonej ściany z pnączy wielkości 500m2, łąk kwietnych o powierzchni 2240m2, wzbogacenia gatunkowego skarpy, ścianek zacieniających z pnączami pasaż pieszy. Wykonaliśmy analizę możliwości wykonania zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni 8 200 m2.

Homepark Franowo Poznań / Decathlon Franowo Poznań 

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Homepark Franowo Poznań / Decathlon Franowo Poznań obejmuje wprowadzenie całej sieci 37 ogrodów deszczowych infiltrujących o pojemności 258 m3, 43 sztuk drzew i 96 krzewów wysokich na parkingu, jak również wzbogacenia gatunkowego terenów zieleni na powierzchni 4 785m2. Dla zaprojektowanej i istniejącej zieleni zapewniliśmy zbiornik retencyjny wody deszczowej. Wykonaliśmy także analizę możliwości wykonania zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni 3940 m2.