Galeria Solna Inowrocław

Inowrocław

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Galerii Solnej w Inowrocławiu obejmuje wprowadzenie rozszczelnienia pasaży pieszych oraz zewnętrznej strefy gastronomicznej. Wraz z nowymi terenami zieleni wprowadzone zostaną nasadzenia zieleni wysokiej powodujące zacienienie oraz stworzenie nowych miejsc odpoczynku dla użytkowników. Zaprojektowane zostały 124 drzewa wysokie oraz 477 krzewów. Elewacje frontowe zacieniono ścianami z pnączy o powierzchni... View Article

ROZSZCZELNIENIA

Zaprojektowaliśmy 684 m2 nowych terenów zieleni, w szczególności wzdłuż pieszego pasażu prowadzącego do wejścia głównego, w strefie gastronomicznej oraz wzdłuż elewacji południowej. 

ZIELONE ŚCIANY

Wzdłuż elewacji południowej zaprojektowaliśmy pnącza.

PERGOLE

Aby stworzyć zacienione dojścia z parkingu do galerii, nad przejściami dla pieszych zaprojektowaliśmy obrośnięte bluszczami pergole

TERENY NATURALNEJ SUKCESJI

Aby chronić zasoby wodne i bioróżnorodność, w miejscach istniejących terenów zieleni, proponujemy tereny naturalnej sukcesji.

przesuń w prawo lub lewo

Jakie uzyskaliśmy Efekty poprzez stworzenie tego projektu ?

1
BIORÓŻNORODNOŚĆ

Wprowadziliśmy 13 nowych gatunków drzew i krzewów, 3 gatunki pnączy oraz 14 gatunków bylin.

2
CIEŃ

Zapewniliśmy zacienienie 200 m2 dojścia do budynku oraz 6 miejsc parkingowych. 

3
SPADEK TEMPERATURY

Zacieniliśmy 1120 m2 elewacji południowej pnączami. 

4
BIORETENCJA

Poprawiliśmy retencyjność oraz spowolniliśmy i zmniejszyliśmy spływ wody opadowej na powierzchni 4192 m2