Homepark Franowo Poznań / Decathlon Franowo Poznań 

Poznań

Projekt wdrożenia rozwiązania NBS (nature-based solutions) na terenie Homepark Franowo Poznań / Decathlon Franowo Poznań obejmuje wprowadzenie całej sieci 37 ogrodów deszczowych infiltrujących o pojemności 258 m3, 43 sztuk drzew i 96 krzewów wysokich na parkingu, jak również wzbogacenia gatunkowego terenów zieleni na powierzchni 4 785m2. Dla zaprojektowanej i istniejącej zieleni zapewniliśmy zbiornik retencyjny wody deszczowej. Wykonaliśmy także analizę możliwości wykonania zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni 3940 m2.

Jakie elementy charakterystyczne zastosowaliśmy w projekcie?
ZIELONY DACH

Wykonaliśmy analizę możliwości wykonania zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni 3 940 m2

OGRODY DESZCZOWE

Mają za zadanie przechwycić część wody deszczowej spływającej z parkingu. Zlokalizowane są w miejscach, w których nie ma sieci podziemnych oraz przy wpustach kanalizacji deszczowych.

ZIELEŃ WYSOKA

Wprowadziliśmy 43 wysokie drzewa oraz 96 krzewów w istniejących terenach zieleni.

WZBOGACENIE GATUNKOWE

W miejscach istniejących terenów zieleni, które dzisiaj są trawnikami projektujemy wzbogacenia gatunkowe

przesuń w prawo lub lewo

Jakie uzyskaliśmy Efekty poprzez stworzenie tego projektu ?

1
BIORETENCJA

Dzięki wprowadzeniu ogrodów deszczowych bioretencja terenu wzrasta o około 11,9%

2
CIEŃ

Zapewniliśmy zacieniony pasaż pieszy pomiędzy Centrum Franowo, a Ikea.

3
SPADEK TEMPERATURY

Wprowadzenie zielonego dachu powoduje spadek temperatury na jego pokryciu.

4
BIORÓŻNORODNOŚĆ

Wzbogacając gatunkowo 3 940 m2 trawników, uzyskaliśmy w ich miejscu biologicznie różnorodne zieleńce.