LIFE COALA i wspólna droga ku adaptacji do zmian klimatu

Dla skutecznej adaptacji do zmian klimatu bardzo ważna jest integracja działań na różnych poziomach: krajowym, wojewódzkim, lokalnym – aż do poziomu konkretnych wdrożeń. To z tego powodu cieszy nas, że równolegle do Archiclimy prowadzony jest zintegrowany projekt LIFE COALA. W jego ramach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotuje strategię adaptacji dla Województwa Śląskiego, a Główny Instytut Górnictwa ma dobrać i przetestować rozwiązania na wybranym terenie pogórniczym w kontekście funkcji usług ekosystemowych.

Zmiany klimatu nie znają granic państwowych. Tym bardziej cieszy nas możliwość współdziałania transgranicznie z przyjaciółmi z Kraju Morawsko-Śląskiego (Czechy). 1 Grudnia 2022 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji inaugurującej LIFE COALA i poznać się z osobami, które stoją za tym przedsięwzięciem (m.in. Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Moravskoslezský kraj). Dziękujemy za słowa wsparcia dla Archiclimy. Liczymy na dobrą współpracę między naszymi projektami. Razem możemy więcej.