Zawiadomienie o niewyłonieniu wykonawcy

Niniejszym informujemy, iż postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy dla zlecenia:

Wykonanie środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) dla rozwiązań architektury krajobrazu na etapie projektu architektonicznego, dla projektu nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zostało zamknięte bez wyłonienia wykonawcy.

Postępowanie zostanie ponownie uruchomione do końca 2023 r.