Spotkanie z Komitetem Doradczym

Wczoraj w siedzibie Investeko SA w Świętochłowicach odbyło się pierwsze spotkanie z komitetem doradczym projektu LIFE Archiclima.

Uczestnikami spotkania byli zaproszeni eksperci: Blanka Romanowska (Metropolia GZM), Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska), Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), Agnieszka Sobol (Instytut Ochrony Środowiska), Leszek Trząski (Śląski Ogród Botaniczny) oraz część pracowników zespołu Archiclima: Barbara Lampart (Deputy project manager, Investeko Serwis), Łukasz Łapiński (Project manager, Investeko SA), Marta Łapińska (Senior Architect, Investeko SA), Katarzyna Palka (Archiclima Assessment Manager, Investeko SA), Witold Szwedkowski (Communication Manager, EFOE).

Podczas spotkania omówiono zadania Komitetu Doradczego i podstawowe zasady współpracy zespołu Archiclima z członkami i członkiniami Komitetu. Zaplanowano m.in. 8 spotkań do czerwca 2025 r. oraz obszary współpracy tj. system oznakowania RESILIENT, sześć warsztatów eksperckich. Omówiono także listę obiektów włączonych dotychczas do projektu LIFE Archiclima, wraz z przykładowymi rozwiązaniami opartymi na przyrodzie (NBS) jako szyty na miarę system środków dobranych dla danej lokalizacji w kontekście otoczenia, w którym rozwiązanie będzie działać. Ustalono też zakres obszaru, w którym możliwe jest wsparcie dla projektu ze strony członków i członkiń Komitetu.

Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Łapiński, Witold Szwedkowski, Marta Łapińska, Barbara Lampart, Agnieszka Sobol, Piotr Skubała, Krzysztof Rostański, Leszek Trząski, Blanka Romanowska