Klimatyczne spotkania z Archiclimą

„Klimatyczne spotkania” to cykl zajęć, podczas których ekspertki i eksperci na zaproszenie Archiclimy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W cyklu podejmowane są różnorodne wątki dotyczące budowania rezyliencji klimatycznej i adaptacji do zmian klimatu w miastach. Spotkania prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych i interaktywnych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.