Kolejne spotkanie Komitetu Doradczego

W środę 22 listopada w siedzibie INVESTEKO S.A. nasz zespół miał zaszczyt gościć członków Komitetu Doradczego LIFE Archiclima.

Naszymi gośćmi byli: Blanka Romanowska, Agnieszka Sobol, Piotr Skubała, Damian Absalon, Krzysztof Rostański i Leszek Trząski.

Spotkanie, które wpisuje się w cykl konsultacji postępów Archiclimy z praktykami, objęło takie tematy jak sprawozdanie z postępów z zakresu przygotowywania projektów i „Standard Archiclima dla utrzymania zieleni i wsparcia bioróżnorodności”.