Platform Meeting

W dniach 9-10 listopada 2023 roku przedstawiciele naszego zespołu uczestniczyli w spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań związanych z wdrażaniem poszczególnych działań. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób – pracowników różnych instytucji realizujących aż 18 polskich projektów LIFE oraz przedstawicieli instytucji nadzorujących prawidłową realizację projektów tj. NEEMO EEIG oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W pierwszym dniu dyskutowano na tematy związane z bieżącą realizacją projektów środowiskowych i klimatycznych, napotykanymi problemami oraz dobrymi praktykami, a także rozliczaniem projektów pod względem formalnym i finansowym. Po zakończonych dyskusjach odbyło się zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, podczas którego zaprezentowano m.in. Nidarium (zimnowodne akwarium obrazujące warunki panujące w Nidzie) oraz laboratorium, a także obiekty zlokalizowane w pobliżu – wieżę do obserwacji ornitologicznych oraz stację kolejki wąskotorowej.

Drugi dzień uczestnicy, w tym delegacja LIFE Archiclima, spędzili w terenie, gdzie prezentowano efekty realizacji działań projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Była okazja zobaczyć m.in. efekty prac renaturyzacyjnych na obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy oraz prowadzonego na siedliskach łąkowych.

Okoliczności w jakich zorganizowane było całe spotkanie stanowiło świetne warunki nie tylko do zapoznawania się z innymi projektami LIFE ale również inicjowania współpracy.