Projekty LIFE chronią klimat i środowisko

W dniu 28.06.2023 r. przedstawiciele LIFE Archiclima uczestniczyli w konferencji “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”.

Konferencję otworzył Krystian Szczepański Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, opowiadając o projektach z programu LIFE realizowanych przez IOŚ-PIB. Sławomir Mazurek, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygłosił słowo wstępne i powitał uczestników z użyciem technologii online. Natomiast Karolina Wądołowska, przedstawicielka NFOŚiGW z Wydziału LIFE opowiedziała o nowych zasadach, zmianach i regulacjach, jakie pojawiły się w programie LIFE. Zbigniew Karaczun z ELMEN przedstawił prezentację na temat zmian dotyczących sposobu monitorowania projektów LIFE. Obie prezentacje były bardzo merytoryczne i spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania i beneficjentów. Zbigniew Karaczun uczcił też odejście Dariusza Kobusa, który od roku 2012 był monitorem realizowanego przez Investeko S.A. projektu LIFEcogeneration.pl.

Piotr Mikołajczyk z UNEP/GRID-Warszawa przedstawił projekt LIFE Green GO! Carpathians (już zakończony) i nowy projekt LIFE COOL City, którego celem jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast UE przez włączenie w proces zarządzania błękitno zieloną infrastrukturą systemów wykorzystujących GIS i teledetekcję.

Doktor Justyna Orłowska z Polskiej Zielonej Sieci przedstawiła projekt “LIFE Emissions Trading EXTRA”, którego celem jest promowanie wiedzy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).