COOLSPACES 4 LIFE deklaracja współpracy

Dnia 28 czerwca br., podczas spotkania w Instytucie Ochrony Środowiska – PIB, podpisana została deklaracja współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii realizującą projekt LIFE20 CCM/PL/001607 pod nazwą COOSPACES 4 LIFE a projektem LIFE Archiclima. Spodziewamy się, że płaszczyznami współpracy będą takie obszary jak połączenie ekonomicznych i ekologicznych sposobów chłodzenia wnętrz obiektów kubaturowych, gospodarka w obiegu zamkniętym, adaptacja do zmian klimatu.

Na zdjęciu (od lewej) – dr inż. Bartosz Gil, kierownik projektu COOLSPACES 4 LIFE, dr hab inż Sabina Rosiek-Pawłowska, współkierująca projektem, Martyna Jankiewicz, Project Manager PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, Łukasz Łapiński, Project Manager LIFE Archiclima.