Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 18.08.2021 r.

Spółka Investeko SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług prawnych w ramach projektu nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 24.08.2021 godz. 14:00. W wyznaczonym terminie do Investeko SA wpłynęły następujące oferty:

  1. JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura Spółka partnerska radców prawnych, ul. Matejki 2, 40-077 Katowice
  2. KNTM Kancelaria radców prawnych Koza Nessmann i partnerzy spółka partnerska, ul. Harcerska 60, 43-100 Tychy
  3. Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka, ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura Spółka partnerska radców prawnych, ul. Matejki 2, 40-077 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 100 pkt.

W związku z powyższym Investeko SA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura Spółka partnerska radców prawnych, ul. Matejki 2, 40-077 Katowice Spółka Investeko SA postanowiła zaprosić wykonawcę do negocjacji.