Standard Archiclima

W ostatnim czasie zarządcy obiektów, przy których znajdują się tereny zieleni mogą być trochę zdezorientowani.

Wszystko przez sprzeczne komunikaty wysyłane im przez użytkowników zarządzanych terenów. Jedni proszą zarządców o czasowe zaniechania koszenia i wstrzymanie się od skracania trawnikowych ziołorośli. Drudzy domagają się koszenia, do jakiego przywykli. Argumenty zwolenników ograniczenia koszenia są zarówno biocenotyczne jak i estetyczne. Później, rzadziej i wyżej koszone zieleńce są ostoją bioróżnorodności, a ich uroda porównywana jest do piękna łąk „takich jak dawniej”. Natomiast zwolennicy niskiego i częstego koszenia, podejrzewając, że ograniczenie koszenia jest przejawem złego gospodarowania, cytują zwykle tytuł brytyjskiego serialu komediowego – Co ludzie powiedzą? *

Wobec takich rozterek przygotowaliśmy podręcznik pod tytułem

„STANDARD ARCHICLIMA DLA UTRZYMANIA ZIELENI I WSPARCIA BIORÓŻNORODNOŚCI. Dobre praktyki w zarządzaniu obiektem odpornym na zmiany klimatu”, który pozostaje w zgodzie z interesem zarządców terenów oraz z najlepszymi praktykami w ogrodnictwie i Taksonomią (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje).

Wierzymy, że dążenie do odrzucania ustalonego stanu rzeczy, który nie służy ani ludziom ani przyrodzie, jest zmianą na lepsze. Widzimy jak drobne zmiany prowadzą do uzyskiwania trwałych korzyści ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Wiemy, że ulepszanie nie ma końca.

* Co ludzie powiedzą? – brytyjski serial komediowy, którego główna bohaterka – Hiacynta Bucket – chce prezentować się jako znacznie zamożniejsza i należąca do wyższej klasy społecznej niż w rzeczywistości.